Młode Wilki

W Akademii Sportów Walki WATAHA trenują wszystkie grupy wiekowe. Ale to MŁODE WILKI – dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne są dla nas największym wyzwaniem. Trening z najmłodszymi wymaga od instruktorów specjalnego przygotowania, podejścia, doboru odpowiednich metod. Zainteresowanie dzieci sportem jest zadaniem prostym, ale utrzymanie tego zainteresowania i jego odpowiednie ukierunkowanie jest już zadaniem złożonym i odpowiedzialnym.

Aby młody zawodnik osiągał sukcesy na polu sportowym musi przede wszystkim chcieć trenować. Instruktorzy tak kierują zajęciami, aby nie były one monotonne i nudne, ale jednocześnie, aby konsekwentnie realizować założony plan treningowy. Zajęcia organizujemy w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. Podstawą jest, aby dziecko odczuwało zainteresowanie sportem nie tylko w czasie zajęć, ale także poza nimi.

MŁODE WILKI trenujące w Akademii Sportów Walki WATAHA spędzają czas kreatywnie, osiągając szereg korzyści. Dzieci doskonalą rozwój motoryczny, kształtują posiadane umiejętności sportowe i stale nabywają nowe, zyskują możliwość zawierania nowych przyjaźni, rozwijają zdolności społeczne, jak również mają możliwość wyładowania nadmiaru energii i emocji w bezpiecznych warunkach pod okiem trenerów stanowiących wzorzec do naśladowania.

 

Treningi w Akademii Sportów Walki WATAHA kształtują charaktery MŁODYCH WILKÓW – wzmacniają wiarę we własne siły, uczą tolerancji i szacunku do innych, a także wyrabiają umiejętność dostosowania się do reguł. Dzięki uczestnictwu w zajęciach zagadnienia takie jak ambicja, sprawiedliwość, systematyczność, punktualność stają się prawdziwymi wartościami. Trening sztuk walki to dyscyplina i samodyscyplina podczas zajęć. Konsekwencja, ciągłe pobudzanie zainteresowania dzieci, jasne zasady to nieodłączne elementy każdego treningu. Tradycyjne elementy organizacyjne zajęć – zbiórka, ukłony do trenera i współćwiczących to klasyka pracy nad szacunkiem i dyscypliną.

Każdy MŁODY WILK musi zmierzyć się z sukcesami i porażkami. Emocje związane zarówno z  przegraną jak i z pasmem wygranych często przerastają małego sportowca. Wsparcie kolegów z drużyny, trenera i rodzica jest tutaj nieocenione i doskonale wprowadza w dojrzałość.

W pracy trenerskiej z najmłodszymi nie zapominamy nigdy o tym, co jest naszym celem nadrzędnym – wychowywanie mistrzów sportu.

Nasi trenerzy samodzielnie opracowują plany treningowe odpowiednie do każdej grupy, przygotowują dzieci do egzaminów na stopnie uczniowskie w specjalnie dostosowanym systemie stopni, szkolą zawodników do turniejów rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Przede wszystkim nasi trenerzy zaszczepią w dzieciach pasję do sportu i aktywności, jednocześnie realizując swoją pasję, jaką jest sport.

W AKADEMII SPORTÓW WALKI WATAHA MŁODE WILKI TRENUJĄ DLA:

  • SIEBIE
  • PASJI
  • RADOŚCI
  • ROZWOJU
  • ZDROWIA

Podczas treningów dzieci korzystają z dodatkowych pomocy – rysunkowych zagadnień teoretycznych, zeszytów do pieczątek i specjalnego sprzętu treningowego.

Zapraszamy na treningi dzieci od 3 lat. Szczegóły w zakładce harmonogram.