Składki członkowskie

Składki członkowskie w ASW WATAHA opłacane są miesięcznie. Składki na sezon 2023/2024 dla wszystkich sekcji wyglądają następująco:

👉150 zł/os./miesiąc
👉120 zł/wpisowe (w pierwszym miesiącu dla nowych osób)
👉140 zł/os./miesiąc (w przypadku odprowadzania minimum dwóch składek np. rodzeństwo lub rodzic i dziecko)
👉40 zł/pojedynczy trening
👉35 zł/pojedynczy trening w przypadku odprowadzania dwóch składek
👉40 zł/pierwszy trening dla nowych osób (jeśli zawodnik zapisze się do Watahy – kwota wliczana jest do składki miesięcznej)
👉120 zł/ treningi raz w tygodniu lub obecność na treningach poniżej połowy frekwencji w danym miesiącu
👉30 zł/os./ warsztaty plastyczne
👉30 zł/os./ warsztaty plastyczne (dla członków ASW WATAHA)
👉25 zł/os./ warsztaty plastyczne (w przypadku rodzeństwa dla członków ASW WATAHA)
👉45 zł/os./ warsztaty plastyczne dla osób niebędących członkami ASW WATAHA
👉40 zł/os./ warsztaty plastyczne dla osób niebędących członkami ASW WATAHA w przypadku rodzeństwa
👉30 zł/os./ warsztaty rozciągania
👉25 zł/os/ warsztaty rozciągania (w przypadku odprowadzania przynajmniej jednej innej składki członkowskiej)

 

***W pierwszym miesiącu obowiązuje składka wpisowa 120 zł / osoba, w której zawodnik otrzymuje roczne ubezpieczenie NNW, koszulkę klubową, klubowy zeszyt/książeczkę i roczną licencję Polskiej Unii Taekwondo. Za pierwszy trening wnieść należy opłatę w wysokości 40 zł (która wliczana jest następnie do składki miesięcznej.***